Ako vybrať ideálny stavebný pozemok

Aké sú faktory výberu správneho pozemku? Ktorý pozemok je pre stavbu vášho domu "správny"? Poradíme Vám, ktoré hodnoty treba zohľadňovať.

AKO VYBRAŤ IDEÁLNY STAVEBNÝ POZEMOK?

Výber pozemku je najdôležitejším krokom k vysnívanému rodinnému domu. Dostatočná pozornosť pri jeho výbere vám môže uľahčiť realizáciu vašich predstáv a pomôže vytvoriť prijemnú atmosféru pre váš rodinný život. Preto je nevyhnutné, aby ste sa už na začiatku zamysleli, kde sú Vaše priority.

Aké sú faktory výberu správneho pozemku? Ktorý pozemok je pre stavbu vášho domu „správny“? Poradíme Vám, ktoré hodnoty treba zohľadňovať.

ako vybrat stavebny pozemok, projekcna kancelaria poprad, architekti presov poprad, projektanti poprad presov, navrhy domov poprad, 3d navrhy poprad, stavebna firma poprad, realizacia stavieb presov poprad

Lokalita a regulácie pozemku

Každý pozemok je na základe svojho umiestnenia v území špecifikovaný rôznymi kritériami tzv. reguláciami. Pred kúpou konkrétneho pozemku preto odporúčame, aby ste miestny stavebný úrad požiadali o „územnoplánovaciu informáciu“. Je to dokument, ktorý vám prezradí obmedzenia a požiadavky na budúcu stavbu:

  • vlastnícke vzťahy
  • umiestnenie intravilán / extravilán
  • pamiatková zóna
  • miera zastavanosti
  • podlažnosť stavby
  • sklon alebo typ strechy
  • odstupové vzdialenosti
  • a iné

Veľkosť, tvar a svahovitosť pozemku

Ide o parametre, ktoré určujú pôdorysné a výškové usporiadanie terénu. Dostatočná veľkosť – rozloha, dáva väčšiu variabilitu umiestnenia objektu na parcele, a tak sa nedostanete do stiesnených podmienok s okolitou zástavbou. Pri menšom rodinnom dome treba uvažovať s parcelou od 400 – 800m². Pre nízkopodlažné objekty sú výhodné prevažne rovinaté terény, opačne pre viacpodlažné a atypické projekty sú svahovité terény vhodným riešením – treba však podotknúť, že v takomto prípade, budú základové pomery zložitejšie, a teda aj náročnejšie na financie.

Orientácia voči svetovým stranám

Orientácia pozemku je rozhodujúca pre účelné dispozičné riešenie. Návrh by mal vychádzať zo správneho využitia slnečného žiarenia a od biorytmu človeka. Východné slnko na ranné prebúdzanie, dostatok slnka pre fungovanie počas dňa a pohodu z južného/západného oslnenia a na severnej, najchladnejšej a najmenej oslnenej strane, umiestnený vstup do objektu, garáž a kúpeľne. Primerane oslnená parcela vytvára vhodné podmienky aj pre zabudovanie a prevádzku moderných technológii – solárne a fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá.

Dostupnosť a vybavenosť inžinierskymi sieťami

Jednou z požiadaviek na vydanie stavebného povolenia je dopravná dostupnosť stavby tzn. prístupová komunikácia k pozemku. Pokiaľ komunikácia nie je vo verejnom, ale súkromnom vlastníctve, je potrebné zriadiť právo prejazdu/prechodu a urobiť zápis do katastra nehnuteľností. Pred kúpou pozemku ešte skontrolujte dostupnosť inžinierskych sietí, teda možnosť napojenia stavby na  verejný vodovod, kanalizáciu, elektrické vedenie, plynovod. Zistením týchto informácii včas, predídete  výraznému predraženiu stavby. Najvýhodnejším typom pozemku je ten, v ktorého blízkosti sa nachádzajú verejné inžinierske siete resp. pozemok s vlastnými vybudovanými prípojkami.

Teraz vidíte, že výber výhodného pozemku sa skladá zo širokého spektra podmienok, ktoré je potrebné zohľadniť. Niektoré vám ukážu nové perspektívy, iné vás možno v niečom obmedzia. Dôležité ale je, aby ste sa pri výbere pozemku dobre zamysleli a rozhodli tak, aby sa vaše predstavy o budúcom bývaní mohli premeniť na realitu.